Szkoła Podstawowa w Śmiłowie
09 - 230 Bielsk
tel. (24) 261-50-55
Dyrektor: Olejnicka Marta 

 

Oferta Szkoły Podstawowej w Śmiłowie na rok szkolny 2013/2014
- Szkoła posiada dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną;
- Zapewniamy indywidualizację nauczania;
- Zapewniamy pomoc i diagnozę logopedyczną;
- Prowadzimy zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno- kompensacyjne;
- Zapewniamy również zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami;
- Szkoła zapewnia opiekę świetlicową od godz. 7.00 do godz. 16.00 oraz pomoc w odrabianiu pracy domowej uczniom szkoły;
- Szkoła w godzinach od 7.00 do 16.00 zapewnia opiekę również dla dzieci oddziału przedszkolnego, za którą rodzic  nie ponosi żadnych kosztów;
- Szkoła zapewnia bezpłatną naukę języka angielskiego w  oddziale przedszkolnym;
- Realizujemy programy rozwijające inwencję w ramach kół zainteresowań: teatralnego, przyrodniczo-ekologicznego, misyjnego, angielskiego;
- Zapewniamy dożywianie (ciepłe obiady)-odpłatnie dla chętnych dzieci (koszt ok. 4.00);
- Jesteśmy organizatorami konkursów wewnątrzszkolnych oraz międzyszkolnych (konkurs recytatorski);
- Organizujemy wycieczki i  wyjazdy o charakterze dydaktycznym oraz zabawowym  (Happy Park, ZOO, Teatr Płocki, Kino, Kręgielnia, Gospodarstwo Agroturystyczne „PROMYK” w Zakrzewie), jak również wycieczki krajoznawcze i biwaki (Koszelówka);
- Szkoła  współpracuje z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
(organizowane są wyjazdy dzieci na okolicznościowe uroczystości skansenu typu: otwarcie Parku Dworskiego, udział w ścieżce dydaktycznej, tradycje, zwyczaje i obrzędy związane  z ważnymi świętami na wsi), na terenie skansenu organizowane są również kuligi, ogniska;
- Szkoła współpracuje z  Organem Prowadzącym, Ośrodkiem Zdrowia (fluoryzacja, spotkania z pielęgniarką, lekarzem, stomatologiem);
- Zapewniamy opiekę dzieciom w okresie wakacyjnym w godz. 9.00 do 13.00 dla uczniów szkoły i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Śmiłowie;
- Absolwenci naszej szkoły doskonale radzą sobie kontynuując naukę w gimnazjum.