gmina yt

 

info tv

spis 1

 

 

Kultura i Sport

Piknik integracyjny "Dni Bielska"

Budowa placu zabaw w Zągotach

Projekt "Mazowszanie"

Budowa placu zabaw w Ciachcinie Nowym

Przebudowa boiska do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej w miejscowości Ciachcin Nowy

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciachcinie

Kino społecznościowe "Kino za Rogiem"

Oświata, opieka i ochrona zdrowia

Wyposażenie świetlic szkolnych w SP Bielsk, Ciachcin, Zągoty, Leszczyn Szlachecki

 Ogrodzenie Szkoły w Zągotach i monitoring Szkoły w Ciachcinie

Budowa instalacji monitoringu wizyjnego terenie Samorządowego Przedszkola w Bielsku

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Ciachcinie

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk w 2015 roku

Zadania administracyjno - gospodarcze

Zakup wyposażenia do OSP Zągoty

Zakup umundurowania dla orkiestry dętej w Bielsku

Zakup sprzętu do OSP w Bielsku

Projekty kluczowe BW i EA

Zadania inwestycyjne

Przebudowa drogi gminnej Bielsk - Dębsk

Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Leszczyn Księży

Przebudowa drogi gminnej Ciachcin - Kuchary

Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki

Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Leszczyn Księży etap II

Remont świetlicy wiejskiej w Ciachcinie

Remont świetlicy wiejskiej w Tłubicach

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km      mikroporady   baner2 szybki PITpl logo CEIDG

         pit      Baner KAS 1

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk