gmina yt

 

info tv

spis 1

 

Kultura i Sport

Budowa placu zabaw w Bielsku więcej>>

Budowa placu zabaw w Zagrobie więcej>>

Zakup wyposażenia - GOK więcej>>

Oświata, opieka i ochrona zdrowia

Cyfrowa Szkoła w Szkole Podstawowej w Bielsku więcej>>

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej więcej>>

Zakup tablic interaktywnych do gimnazjum w Bielsku więcej>>

Zakup tablic interaktywnych do szkoły podstawowej w Bielsku więcej>>

Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół Nr 2 w Ciachcinie więcej>>

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk w 2012 roku więcej>>

Utylizacja płyt azbestowych z terenu Gminy Bielsk w 2013 roku więcej>>

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielsku więcej>>

Zadania administracyjno - gospodarcze

Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego do lekkiego samochodu Mercedes Sprinter dla OSP Zągoty więcej>>

Zadania inwestycyjne

Budowa i przebudowa ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk więcej>>

Przebudowa drogi gminnej w Żukowie więcej>>

Przebudowa drogi gminnej Tchórz - Żukowo więcej>>

Przebudowa drogi gminnej Tchórz - Żukowo - etap II więcej>>

Przebudowa istniejącej drogi gminnej Szewce – Ułtowo -  Śmiłowo – Siemienie więcej>>

Poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej w miejscowości Ułtowo więcej>>

Przebudowa przestrzeni publicznej rynku wsi Gminnej Bielsk – etap II więcej>>

Przebudowa przestrzeni publicznej rynku wsi Gminnej Bielsk – etap III więcej>>

Remont świetlicy wiejskiej w Goślicach więcej>>

Remont świetlicy wiejskiej w Zągotach więcej>>

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku więcej>>

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zągotach więcej>>

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km      mikroporady   baner2 szybki PITpl logo CEIDG

         pit      Baner KAS 1

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk