W 2010 roku rozpoczęte zostały prace dotyczące wykonania zadania  pod nazwą przebudowa i budowa ulic: 20-stycznia, Topolowa, Jaśminowa, Chabrowa, Zielona, Ostatnia, Akacjowa, Sosnowa i Świerkowa w Bielsku. Prace projektowe wykonał Zarząd Inwestycji w Kutnie. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15 maja 2012 roku podpisana została  umowa na wykonanie w/w zadania  z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „BUDROX” z Gostynina. Zaprojektowane zostały drogi i ulice  klasy D o szerokości w liniach rozgraniczenia ulic od 8,5 m do 15,0 m z prędkością projektową 30 km/ha. Zadanie zostało podzielone na trzy części. Pierwsza część A, zrealizowana już w 2012 roku, obejmowała wykonanie prac na ulicy Akacjowej, Sosnowej i Świerkowej. Roboty obejmowały wykonanie 557 mb nawierzchni i chodników oraz kanalizacji deszczowej. Druga część B, obecnie w trakcie realizacji dotyczy ulic Zielonej i Ostatniej oraz części ulic Jaśminowej i Chabrowej. Tu również wykonane zostały prace ziemne dotyczące ułożenia kanalizacji deszczowej oraz wykonania nowych  nawierzchni i chodników. W 2014 roku przewidziana jest do realizacji ostatnia część C w/w inwestycji. Prace prowadzone będą na ulicach: Topolowa, 20-stycznia oraz pozostałej części ulicy Jaśminowej i Chabrowej o łącznej długości 1505 mb wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Tereny objęte przedmiotową inwestycją stanowią obszar zagospodarowany zabudową jednorodzinna oraz wielorodzinną, mają również tutaj swoją lokalizację liczne zakłady pracy.  Nowa inwestycja z pewnością poprawi infrastrukturę drogową oraz podniesie jakość życia mieszkańców osiedla.

DSC 0248 800x534

DSC 0264 800x534

P1080061 800x600

P1080065 800x600

 

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk