W związku z wystąpieniem  w północnej części Gminy Bielsk  niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - gradu w dniu 10.07.2020 roku informuję, że  rolnicy, których uprawy ucierpiały/ zostały uszkodzone przez grad (zwłaszcza kukurydza, buraki) mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych w Urzędzie Gminy w  Bielsku,  pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu. Termin składania wniosków o oszacowanie strat do dnia 23.07.2020 roku.
Straty szacowane będą przez Komisję powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego.
Druki wniosków można pobrać z Urzędu Gminy pok. Nr 1  a także ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/uw-mazowiecki-zakładka Co robimy-Klęski żywiołowe -Rolnictwo- Pomoc rolnikom poszkodowanym niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Do wniosku producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2020 rok(kopia wniosku obszarowego) oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i rejestracji Zwierząt (wydruk z ARiMR).

Wniosek do pobrania>>