Urząd Gminy w Bielsku udostępnia poniżej zarządzenie w sprawie przeprowadzenia pierwszego postepowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Bielsku wraz z załącznikami (karta zgłoszenia dziecka do klubu oraz oświadczenia)

Zarządzenie do pobrania>>

Załączniki do pobrania (karta zgłoszenia dziecka do klubu oraz oświadczenia)>>