Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku zaprasza mieszkańców gminy Bielsk, na spotkanie informacyjne z przedstawicielami ZUS, w sprawie wdrożonych dwóch nowych świadczeń tj. świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (mama 4+). Podczas spotkania dowiedzą się Państwo m. in. jakie trzeba spełniać kryteria aby ubiegać się o w/w świadczenia oraz jak prawidłowo wypełniać niezbędne dokumenty do wniosków.

Dyżur ekspercki w sprawie świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (mama 4+) odbędzie się 15 października 2019r. (wtorek) od godz. 11:00 do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bielsku ul. Plac Wolności 3A sala nr 6.