GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BIELSKU, DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH INFORMUJE, ŻE
W OKRESIE OD DNIA 02.09.2019r. DO 30.11.2019r.
KAŻDY CZWARTEK BĘDZIE DNIEM WEWNĘTRZNYM
I NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI INTERESANCI.

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałek

9.00 - 16.00

wtorek

9.00 - 15.00

środa

9.00 - 15.00

czwartek

dzień wewnętrzny

piątek

9.00 - 15.00

Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych w GOPS w Bielsku
ul. Medyczna 1

tel. 24 265-01-17 – Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

tel. 24 265-01-23 – Świadczenia wychowawcze

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałek

9.00 - 16.00

wtorek

9.00 - 15.00

środa

9.00 - 15.00

czwartek

dzień wewnętrzny

piątek

9.00 - 15.00