Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bielsk