Wójt Gminy Bielsk ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Ogłoszenie_o_naborze_do_pobrania>>