Urząd Gminy w Bielsku informuje że z dniem 1 września zostanie wprowadzony dodatkowy kurs Komunikacji Miejskiej o godz. 6:56