Urząd Gminy w Bielsku udostępnia poniżej do pobrania wzór "Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej".

WNIOSEK DO POBRANIA>>