Susza 2019

Wniosek o oszacowanie szkód

Tabela 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej