W dniu 30 czerwca 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (wyjątek stanowią niektóre przepisy dotyczące zmian w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, które zaczną obowiązywać po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy). Wspomniany akt prawny wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w założeniu ma uzupełniać rozwiązania funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Szczegóły w załączniku. W przypadku pytań informujemy, że departamentem właściwym do wyjaśnień w w/w kwestiach jest Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Informacja dot. zasad udzielania pomocy publ. w oparciu o zapisy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk