Podpisane umowy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”