30 hektarów nieruchomości z dominującymi funkcjami: mieszkaniowo-usługową, produkcyjno-składową, usługową, rolną. Chętni mogą składać swoje oferty do 18 września. Przetargi zostały ogłoszone w lipcu przez Zarząd Powiatu w Płocku. Wystawione na sprzedaż grunty położone są w Nowym Trzepowie w gm. Stara Biała i są własnością Powiatu Płockiego.

Pierwsza nieruchomośćoznaczona jest jako działki ewidencyjne:

  • nr 78/3 o pow. 0,1066 ha
  • nr 78/6 o pow. 0,2425 ha
  • nr 78/7 o pow. 9,7809 ha

Łącznie jest to 10,13 ha.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza wynosi 1 503 414,00 zł netto. Wadium - 150 000,00 zł.
Oferty należy składać do 18 września 2017 r. (do godz. 10), przetarg odbędzie się 21 września o godz. 10 w Starostwie Powiatowym w Płocku, sala 315.
Druga nieruchomośćoznaczona jest jako działki ewidencyjne:

  • nr 126/2 o pow. 16,7026 ha
  • nr 126/8 o pow. 1,4802 ha
  • nr 126/19 o pow. 0,6220 ha

Łącznie jest to 18,8048 ha.
Nieruchomość również została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza wynosi 3 768 432,00 zł netto. Wadium - 300 000,00 zł.
Oferty należy składać do 18 września 2017 r. (do godz. 12), przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 21 września o godz. 12 w Starostwie Powiatowym w Płocku, sala 315.
Warunki udziału w przetargu: wynikające z art. 2a ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.).
Bliższych informacji na temat przetargów udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, pokój 311, tel. (24) 267 67 54.
Informacja o przetargach została zamieszczona m.in.w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Płocku - bip.powiat-plock.pl.

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk