PUNKT KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNY W BIELSKU

UL. MEDYCZNA 1

/wejście od podwórka, I piętro/

ZAPRASZA

Dzieci, młodzież, rodziców, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą oraz pozostałe osoby zainteresowane na spotkania grupowe i indywidualne:

 

Pierwsza środa miesiąca:

  • Przygotowanie do nauki czytania i pisaniazajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • Bajkoterapia zajęciadla dzieci w wieku 7-11 lat;
  • - Trening Zastępowania Agresji zajęcia dla dzieci i młodzieży /m.in. trening kontroli złości, trening umiejętności prospołecznych, trening kontrolowania emocji, trening umiejętności radzenia sobie ze stresem, trening umiejętności asertywnych, itd./

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godzin i wieku uczestników w/w zajęć w ramach godzin pracy Punktu Konsultacyjnego

wtorki godz. 8.00-10.00

środy godz. 18.00-20.00

           indywidualne poradnictwo i terapia w zakresie następujących problemów:

  • Dla rodziców, nauczycieli i pedagogów: rozwiązywanie problemów wychowawczych, wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, pomoc dziecku w pokonywaniu trudności szkolnych i innych;
  • Dla uczniów: pomoc w bieżącym przygotowaniu do zajęć lekcyjnych, pomoc w opanowaniu materiału edukacyjnego, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wdrażanie do osiągnięcia sukcesu;
  • Dla pozostałych osób: pomoc osobom z problemem alkoholowym oraz innymi uzależnieniami, mediacje małżeńskie i rodzinne, pomoc dla osób doznających przemocy, trening komunikacji interpersonalnej, terapia osób w żałobie oraz po utracie dziecka nienarodzonego, konsultacje w zakresie rodzinnej opieki zastępczej.

Spotkania prowadzi dr Katarzyna Olszewska – terapeutka pedagogiczna, doradca rodzinny, mediator, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji /ART/, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bielsk, teolog.

Spotkania są bezpłatne.

Więcej informacji udzielamy pod nr telefonu:
24 265 01 21 /w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego/.

                                                                                                 Zapraszamy

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk