Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina, że odbiór odpadów remontowo-budowlanych odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do Biura ZGRP chęci oddania odpadów poremontowych na pisemnym wniosku (ul. Zglenickiego 42, Budynek S,09-411 Płock) w terminie od 14 do 7 dni przed terminem wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów na rok 2016. Na portalu odpadowym www.odpady.zgrp.pl zamieszczony został komunikat dot. odbioru odpadów poremontowych, który zawiera szczegółowe informacje w tym zakresie.

W związku powyższym, Związek Gmin Regionu Płockiego zachęca wszystkich mieszkańców, którzy chcą oddać odpady remontowo-budowalne do zapoznania się z niezbędnymi informacjami w zakresie odbioru odpadów i złożenia wniosku do Biura ZGRP przed terminem zbiórki odpadów poremontowych.