Wójt Gminy Bielsk zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Bielsk do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bielsk na  lata  2016 – 2025”, które odbędą się w okresie od 28 września do 16 października 2016 r. Celem konsultacji jest zebranie uwag, propozycji i opinii na temat projektu strategii. Projekt poddany pod konsultacje został zamieszczony: na stronie www.ugbielsk.bip.org.pl, www.bielsk.pl oraz w formie papierowej w pokoju 111 (sekretariat Urzędu Gminy). Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej. Składanie pisemnych uwag będzie możliwe w Sekretariacie Urzędu Gminy Bielsk Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bielsk na lata 2016 – 2025 pobierz>>

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk