Uprzejmie informuje, że z dniem 18 lipca 2016r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – Wyprawka szkolna”.
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, a w  przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do dnia 7 września 2016r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w przedmiotowych załącznikach.

•    ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
 
•    Tabela dotycząca Wyprawki szkolnej
 
•    UCHWAŁA NR 82/2016 RADY MINISTRÓW z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie programu pomocy uczniom w 2016 r .- "Wyprawka szkolna"