Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku informuje, że 30 kwietnia 2015 r. zmieniają się numery kontaktowe.

Numery telefonów:

-       24 265 01 20 – Kierownik GOPS

-       24 265 01 22 – Pomoc Społeczna

-       24 265 01 17 – Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

-       24 265 01 18 – Księgowość

-       24 265 01 22 – Fax