Informuje się, że Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr.3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie przystąpiła do udziału w projekcie "Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych".