Wójt Gminy Bielsk zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Bielsk do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategia  Rozwoju  Gminy  Bielsk na  lata  2014 – 2020, które odbędą się w okresie 02 marca – 23 marca 2015 r. Celem konsultacji jest zebranie uwag, propozycji i opinii na temat projektu strategii. Projekt poddany pod konsultacje zostanie zamieszczony: na stronie www.ugbielsk.bip.org.pl, www.bielsk.pl oraz w formie papierowej w pokoju 106.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej. Składanie pisemnych uwag będzie możliwe w:

Sekretariacie Urzędu Gminy Bielsk oraz w pokoju 106 Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk

Projekt Strategia  Rozwoju  Gminy  Bielsk na  lata  2014 – 2020

http://ugbielsk.bip.org.pl/pliki/ugbielsk/strategia_rozwoju_gminy_bielsk_projekt.pdf