Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014r. Dz. U.2014.1595 kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu gminy Bielsk przeprowadzona zostanie w dniach od 2 marca do 9 kwietnia 2015r., dla kobiet w dniu  9 kwietnia 2015r.  Dniem dodatkowym będzie 16 kwietnia 2015r.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Płocku, która mieści się przy ul. Kilińskiego 12 w siedzibie budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1996r.,
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. Osoby urodzone w latach 1994 – 1995 , które:
- zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
- kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. W sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji  wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321),
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienie służby wojskowej,
- jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą :
-  dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
-   dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
-   jedną fotografię
Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji po raz kolejny powinny zabrać ze sobą :
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ,
- dokumentację medyczną ( w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich  12 miesięcy)
- książeczkę wojskową.

Termin oraz godzina  stawiennictwa określona została w przesłanych wezwaniach. Nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ termin i miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wynika z obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, które stanowi również wezwanie do kwalifikacji wojskowej osób w nim wymienionych.

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk