W grudniu 2014 roku zostało przeprowadzone spotkanie z uczniami gimnazjów pod nazwą „Bezpieczna zima z WOPR i GAZ-SYSTEM S.A”. Projekt poświęcony bezpiecznym zachowaniom na lodzie, jest jedynym tego typu realizowanym w Polsce, gdzie słuchaczami są osoby nie będące ratownikami. Inne programy kierowane są do zawodowych ratowników, natomiast Płocki WOPR, jako jedyny podmiot szkoli niezawodowców w zakresie samoratownictwa (autoratownictwa).

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

- opis form spędzania czasu wolnego na lodzie,

- sprzęt wykorzystywany w ratownictwie lodowym,

- podstawową wiedzę na temat lodu (budowa, struktura)

- warunki wejścia na lód,

- wyposażenie osobiste wchodzącego na lód,

- postępowanie i przygotowanie przed wejściem na lód,

- postępowanie świadka niebezpiecznego zdarzenia na lodzie,

- postępowanie poszkodowanego który uległ wypadkowi na lodzie.