Długość 945 mb i szerokość 4 m. planowanej nawierzchni