Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Leszczyn Księży I etap

Zakup ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, wozu asenizacyjnego oraz kosiarki bijakowej

 Inwestycje 2016
Remont budynku Zespołu Szkół nr 2 w Ciachcinie

Budowa wodociągu w miejscowości Pęszyno

Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w Bielsku

Zakup wyposażenia do Przedszkola w Bielsku

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku (ul. Wiśniowa)

Modernizacja drogi gminnej w Niszczycach

Rozbudowa sieci kanalizacji w Bielsku (osiedle w kierunku Giżyna)