Kalendarz

Imprez Rekreacyjnych w 2014 roku na terenie Gminy Bielsk

 

Lp

Rodzaj imprezy sportowej rekreacyjnej

 

Termin i miejsce

Organizatorzy

1

Halowy turniej w piłkę siatkową dla drużyn niezrzeszonych z okazji WOŚP

12.01.2014
Hala sportowa gimnazjum Bielsk

Wójt Gminy Bielsk
Zarząd LKS Zryw
GOK Bielsk

2

Halowy turniej w piłkę nożną dla drużyn niezrzeszonych

01.02.2014
 Hala sportowa gimnazjum Bielsk

Wójt Gminy Bielsk
Zarząd LKS Zryw

3

Halowy turniej w piłkę nożną dla drużyn niezrzeszonych

01.03.2014
 Hala sportowa gimnazjum Bielsk

Wójt Gminy Bielsk
Zarząd LKS Zryw

4

Halowy turniej w piłkę siatkową dla drużyn niezrzeszonych

15.03.2014
 Hala sportowa gimnazjum Bielsk

Wójt Gminy Bielsk
Zarząd LKS Zryw

5

ORLIK 2012 codzienne zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy

03-11.2014

Wójt Gminy Bielsk
Animatorzy sportu

6

Polska Biega

I  Olimpiada Rodzinna dla mieszkańców gminy

10.05.2014

Wójt Gminy Bielsk
Zarząd LKS Zryw
GOPS w Bielsku
GOK w Bielsku
OSP Gilino
OSP Bielsk

7

Turniej w piłkę nożną dla drużyn niezrzeszonych

z okazji Dni Bielska na boisku Orlik

21.06.2014

Wójt Gminy Bielsk
Zarząd LKS Zryw
Animatorzy sportu

8

Mini Liga w piłkę nożną dla drużyn nie zrzeszonych

Okres wakacji szkolnych

Wójt Gminy Bielsk
Zarząd LKS Zryw
Animatorzy sportu

9

Turniej w piłkę nożną dla drużyn niezrzeszonych z okazji Dożynek na boisku Orlik

31.08.2014

Wójt Gminy Bielsk
Zarząd LKS Zryw
Animatorzy sportu

10

Turniej w piłkę nożną dla drużyn niezrzeszonych na boisku Orlik

28.09.2014

Wójt Gminy Bielsk
Zarząd LKS Zryw
Animatorzy sportu

11

Bieg niepodległości dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i w kategorii OPEN

31.10.2014

Wójt Gminy Bielsk
Zarząd LKS Zryw
OSP Gilino
OSP Bielsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował
V-ce Prezes LKS Zryw Wiesław Linowski
Insp. UG Mariusz Piechowski
Animator sportu Damian Gagat