Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
09 - 230 Bielsk, Zagroba 1
tel. (24) 261-72-24
Dyrektor: Marta Olejnicka

strona internetowa www.spzagroba.pl